Ikervári Műv. Ház
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2013. július 1-től önálló jogi személyként folytatja tevékenységét. Jogelődje az Ikervári ÁMK Batthyány Lajos Művelődési HázRöviden bemutatkozunk.
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár az Ikervári ÁMK Batthyány Lajos Művelődési Ház jogutódja


Az ikervári művelődési ház 1979-ben került átadásra. Műsoros előadások, kiállítások, ünnepi megemlékezések, népünnepélyek, kirándulások, színházlátogatások stb. teszik rendszeressé, mindennapivá tevékenységünket.
Az intézmény legfőbb feladatának a helyi szükségletekre épülő művelődő közösségek tevékenységét tekintem, hisz’ a kulturális csoportok azok, amelyek folyamatosságukkal, rendszerességükkel biztosítják az állandó jelenlétet a település, illetve a térség életében. Csoportjaink nem tiszavirág életűek - a legfiatalabb is elmúlt kettő éves, míg a legidősebb csoportjaink ( Honismereti kör, Nyugdíjas Klub) 30 éves múltra tekintenek vissza. Tevékenységüket nem kizárólag helyi szinten művelik: A művelődési ház csoportjaként működik a Rába(p)ART Társulat (Ikervári Színkör), amely több rangos rendezvényen ( Mosonmagyaróvári Nemzetközi Színjátszó Találkozó Országos Találkozó (Adács, Vasvár, Sümeg, Veszprém) Savaria Történelmi Karnevál, Római lakoma ) bizonyította, hogy kiemelkedő színvonalon tudja prezentálni a megye, vagy akár a régió amatőr színjátszó mozgalmát. Több országos minősítés tulajdonosai. 2010. novemberében a II. Kárpát-medencei Színjátszó Találkozón,- amely egyben országos minősítő fesztivál is - S. Mrozek: SZERENÁD c. abszurd egzisztencialista drámájával országos ARANY minősítést, 2012-ben Jacques Audiberti: Az Ökör hölgyei c. drámájával országos BRONZ minősítést, 2013-ban Sudzsi Terajama: JAMAMBA c. japán végzetjátékával országos EZÜST minősítést szereztünk


Pásti József
igazgató
tanügyigazgatási szakértő, közművelődési szakértő
a Magyar Kultúra Lovagja
Az intézmény jogelődje az Ikervári ÁMK 2013. június 30-án megszűnt. A többcélú, mintaintézmény történetéről az alábbiakban olvashatnak


Az Ikervári ÁMK 2006-os megalakulásáról az alábbiakban olvashat.:

2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését az a többcélú intézményi integráció, amelyet hat település összefogása hozott létre. Az Ikervári Általános Művelődési Központ három alapintézményéhez (Batthyány Lajos Művelődési Ház, Mesevár Óvoda, Zichy Antónia Általános Iskola) öt község, úgymint Bejcgyertyános, Csénye, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótony iskolái, ill. óvodái tagintézményként csatlakoztak.
2007-ben Meggyeskovácsi község Önkormányzata a Meggyeskovácsi Tagóvoda és Tagiskola működtetését, fenntartását nem látta biztosítottnak, így e két tagintézmény megszüntetése mellett döntött az Intézményfenntartó Társulási Tanács.
2007. szeptember 1-től három község, Kenéz, Megyehíd és Pecöl csatlakozott a társuláshoz. Ennek eredményeként a pecöli Bóbita Napköziotthonos Óvoda is az Ikervári ÁMK tagintézményévé vált.
2008. január 1-től három község - Bögöte, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalú - közös fenntartásában működő Hosszúperesztegi Általános Iskola szintén az ÁMK tagintézményeként működik tovább. A három község Képviselő-testülete szintén csatlakozott a társuláshoz. Határozatuk értelmében a Hosszúperesztegen működő Napköziotthonos Óvoda 2008. szeptember 1-től tagóvodaként az Ikervári Általános Művelődési Központhoz csatlakozik.

Az integráció elsődleges célja az intézmények megtartása, társulás formájában történő fenntartása, hiszen a jogszabályi feltételek, illetve a támogatási rendszer megváltozásával szinte ez maradt az egyedüli és kizárólagos út a települési intézményrendszer működtetéséhez. Az összefogásnak, a közös gondolkodásnak azonban vélhetően hosszabb távon jelentkezik majd a kézzelfogható hozadéka. Az új mikrotérségi intézmény; az ÁMK óvónői, tanítói, tanárai és közművelődési szakemberei már több alkalommal egyeztették tevékenységüket, és az együttműködésből származtatható előnyöket. Ezek közé sorolták többek között az intézménylátogatásokat, a közös szaktárgyi versenyeket, felkészítéseket, táborozásokat, kulturális - és sportprogramokat. A 12 település közös intézményének 98 alkalmazottja jelentős humán erőforrás. Elég talán arra utalni, hogy a jelenlegi (jövőbeni) pályázati rendszerben az integrált, több település által fenntartott és működtetett intézménynek reálisabb esélye van a nagyobb összegű támogatások elnyerésére. Az együttműködésre épülő erőfeszítések - szándékaink szerint - hozzájárulnak az érintett falvak kulturális, turisztikai fejlesztéseihez és a tizenkettő település lakosságmegtartó képességének erősítéséhez. Intézményeink eddigi közös programjai; munkaközösségi egyeztetések, kulturális rendezvények(versünnep),szaktárgyi versenyek (nemzetközi történelmi vetélkedő) óvodai nap, stb.ill. a Budapestre, Pécsre szervezett - tapasztalatcserével összekötött - nevelési értekezlet, intézménylátogatások, Gyermeknap. stb.valamint az ÁMK klienseinek visszajelzései, mind-mind igazolják a fenntartók döntésének helyességét.

Küldetésnyilatkozat

Az Ikervári Általános Művelődési Központ mint többcélú, integrált intézmény alkalmas és képes korunk stratégiai kihívásainak kezelésére, teljesítésére. Az új kihívás a life long learning (az életen át tartó tanulás) elve az ÁMK keretein belül megvalósítható célkitűzés. Az óvodai nevelés, az iskolai oktatás és a kulturális szolgáltatás – a hagyományos intézményekkel (óvoda, iskola, művelődési ház) összevetve térben és időben jelentősen kiterjed: a kisgyermekkortól egészen az aggastyán korig tart.
Fontos feladatunk, hogy gazdagabbá, színesebbé, hatékonyabbá tegyük az óvodai, tanórai foglalkozást és az iskolán kívüli kultúraközvetítést. Korunkban az életmód és a foglalkoztatás kultúrával összefüggő elemei felértékelődtek. A differenciált kulturális fogyasztás elsősorban a falvakban élők hátrányos helyzetét fokozza. Jelenleg hazánkban az aktív lakosságnak csupán 57%-a végez produktív munkát. (A munkaerőpiacról kiszorult versenyképtelen családok esetében nem értelmezhető a „tanulj, hogy dolgozhass”elv. Az ÁMK a több generációt megmozgató rendezvények színtere, így lehetősége van a családok értékhierarchiájának átstrukturálására is.)
Az esélyhátrány folyton nő. Az Ikervári Általános Művelődési Központ szervezeti felépítése és tevékenységi rendszere lehetővé teszi az esélykülönbségek csökkentését: úgymint a többszintű, egymásra épülő óvodai és iskolai fejlesztő munka, a kompetitív tudást biztosító pedagógiai program és a tucatnyi rendszeresen működő kulturális közösség biztosításával.
Intézményünk alkalmas és képes nemzedékeken át nyomon követni egy-egy személyiség, tehetségígéret kibontakoztatását, valamint az ÁMK klienseinek egyéni tempójú fejlődését, szellemi gazdagodását.

Pásti József
ÁMK igazgató


Még nincs szöveg...IKERTALÁLKOZÓ IKERVÁRON
2015.09.01.

A szüreti vigadalomhoz és a megyei családi naphoz kacsolódóan ötödik alkalommal rendezünk ikertalálkozót Ikerváron. Időpont: 2015. szeptember 26. (szombat) 14:00-tól Az ikrek jelentkezését szeptember 20-ig várjuk a 06-30/348 52 86 telefonon.
IKERVÁRI VERSÜNNEP
2015.02.06.

IKERVÁRRÓL EGYENES ÚT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE! A Magyar Versmondók Egyesülete és - együttműködő partnere - az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár ismét meghirdeti a „REGÖSÖK HÚRJÁN" országos vers - és prózamondó versenyt. FELHÍVÁS ITT ------ -------- JELENTKEZÉSI LAP
GYERMEKSZÍNHÁZ
2015.01.04.

Rosszcsont Zénó legújabb kalandjai Ikerváron! Zorkóczy Zenóbia interaktív gyermekműsora 2015. január 21. 11:00 Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
REGÖSÖK HÚRJÁN
2014.11.25.

A Regösök Húrján országos vers és prózamondó verseny ikervári regionális válogatójáról az országos döntőbe jutott Hegedüs Natália, Bíró Stefi Ikervárról és Petovári Lilla Szombathelyről. A döntőre 2014. november 29-én 09:00 órától kerül sor a TEMI Fővárosi Művelődési Központban. Jó szereplést kívánunk!
Ki nyeri el Márton vesszejét?
2014.10.30.

Márton napi vigasságok! Gasztrokulturális családi nap, melynek középpontjában a LIBA (s)ül. Ismét izgulhatunk, hogy a tanárok, a szépkorúak, az óvónők, az ikervári ifjak, vagy a vállalkozók Harci Marci nevű csapata nyeri el Márton vesszejét. A 15 éves hagyománnyal bíró gasztrokulturális családi napon sor kerül az újboros hordó csapra verésére is, A kulturális programokkal, kulináris élvezetekkel tarkított esemény az egyik legnépszerűbb közösségi ünnep Ikerváron. A részletes program ITT látható
IKERTALÁLKOZÓ ÉS SZÜRET
2014.08.31.

IKERVÁRI IKERTALÁLKOZÓ SZÜRETI VIGALOMMAL! A IV. Ikervári Ikertalálkozóra várjuk a helyi és a Vas megyei ikreket. A programokkal teli eseményre a szüreti vigassággal együtt 2014. szeptember 27-én (szombat) kerül sor. A MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM ITT Kérjük az ikreket, hogy részvételüket szeptember 15-ig szíveskedjenek visszajelezni a 06-30/3485286-os telefonon vagy az igazgato.kultura@gmail.com mailen. Köszönjük! Szeretettel VÁRUNK!
"Egymás nélkül..."
2014.08.04.

"Egymás nélkül sötétben vagyunk" /József A./ Tisztelettel hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt augusztus 20-i ünnepségünkre, amely egybeesik a Batthyány Lajos Művelődési Ház 35 éves jubileumával. A részletek és a meghívó ITT található
Don Quijote kerékpárverseny
2014.06.13.

VÁLTOZÁS! Az Ölelkező Rába-völgye - XXIV. Ikervári Napok programsorozatához kapcsoló SZÉLÜNNEPEN kerül sor a Don Quijote (junior) kerékpárversenyre. Többszöri egyeztetést követően a verseny ÚJ PÁLYÁN kerül lebonyolításra. Az új versenypálya ITT látható!
IKERTALÁLKOZÓ!
2014.05.21.

Az Ikervári Ikertalálkozót rangjának megfelelően szeretnénk önálló rendezvénnyé szervezni programjaink sorában. Tehát sem a szélnappal, sem a falunappal nem kívánjuk "összefűzni", társítani. A találkozó várható időpontja: 2014. szeptember 13. szombat. Kérem figyeljék a honlapot és a felhívásainkat (pl.Vas Népe)
Ikervári versünnep
2014.04.15.

Nyolcadik alkalommal rendezte meg az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház a költészet napjához kapcsolódó Ikervári Versünnepet. A rendezvény a "Regösök Húrján" országos vers -é s prózamondó verseny regionális döntője is. Ikervárról ebben az évben 6 fő jutott az országos döntőbe.
JÓZSEF-POHÁR
2014.03.24.

Évszázados fák alatt, évszázados hagyomány! Ezüstből készült József-poharat kapott nemrégiben Batthyány Tihamér és Batthyány Benedek grófoktól Ikervár község képviselőtestülete. Az idei hagyományőrző József napi koccintást megtisztelte Dr. Veres András megyéspüspök, gróf Batthyány Benedek és a székesfehérvári Vasi Baráti Kör is. Az 1809. évi adománylevél szerint Batthyány József gróf azzal a feltétellel adta örökül az úgynevezett Zsidahó - dűlőt a falu közbirtokosságának, hogy minden esztendőben március 19-én Szent József napján a község elöljárói koccintással emlékezzenek a gróf jótéteményére. Az évszázados hagyományt öt évvel ezelőtt ébresztette fel mély álmából a Batthyány Lajos Művelődési Ház. A ligetes, cserjés Rába parti fás-legelő, 400-500 éves tölgy-és vadkörtefáival jelentős tájérték. - Az esemény fotói -ITT láthatók
Újabb elismerés a Rába(p)ART Társulatnak
2014.02.23.

A sokszoros országos minősítéssel rendelkező színtársulat újabb elismerésben részesült. A Vas megyei Sitistar Selencion a 2013-as év kiváló amatőr színtársulatának jelölte az ikervári Rába(p)ART társulatot.A díjátadó gálára a Tóvendéglőben került sor 2014. február 21-én. GRATULÁLUNK!
Magyar Kultúra Napja - Gála
2014.01.21.

Rendező szerv: Magyar Kultúra Lovagrendje
Helyszín: Corinthia Grand Hotel Royal - Budapest
Műsorvezető, házigazda: Pásti József az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, tanügyigazgatási szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja
IKERVÁR A MÁRIA RÁDIÓBAN
2014.01.12.

MASZKABÁL
2014.01.30.

Kiválóan sikerült a művelődési ház közösségeinek jelmezes bulija. A résztvevők a felhívásnak megfelelően mindannyian jelmezbe bújtak. A fergeteges hangulatról ITT láthatunk fotókat.
Gyermekszínház
2014.01.05.

Zorkóczy Zenóbia: Rosszcsont Zénó jó akar lenni c. interaktív gyermekműsora az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Házban.
Időpont: 2014.01.17. 10:30
Szeretettel várunk!
A NŐ
2014.01.10.

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva rendhagyó kiállításra invitáljuk az érdeklődőket. A NŐ címmel Bíró Stefánia általános iskolai tanuló képzőművészeti szárnypróbálgatásainak lehetünk szemlélói. A kiállítást Horváth Zoltán (HoZo) nyitja meg és a Mini Tricolours segíti a művészeti ráhangolódást. Minderre 2014. január 17-én (péntek) 17:00 órai kezdettel kerül sor az ikervári Batthyány Lajos Művelődési Házban. Várunk! MEGHÍVÓ
"RÉGI SZELÍD ESTÉK:::"
2013.12.04.

Radnóti Miklós szomorú, visszavágyódó sorait kölcsönözve hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt igényes, régi idők hangulatát idéző irodalmi estünkre.
ADVENTI BESZÉLGETÉS A BOLDOGSÁGRÓL.
Vendégünk: Dr. Csider Sándor költő-tanár
Időpontja: 2013. december 13. (péntek) 17:00
Helyszín: Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház
EZÜST CSILLOG IKERVÁRON!
2013.11.26.

Újabb országos ezüst minősítést kapott az ikervári Rába(p)ART Társulat.
Az ikervári színjátékosok következetes műhelymunkájukkal a magyar amatőr színjátszás meghatározó tényezőjévé váltak.
Részletek a címlapon. Az előadás megtekinthető:YOUTUBE
FACEBOOK- Műv--Ház
BATTHYÁNY EMLÉKHÉT
2013.10.04.

100 éves a Batthyány emlékmű Ikerváron. Gróf Batthyány Lajosnak - az országban elsőként Ikerváron állíttattak köztéri szobrot. Az emlékművet Bory Jenő szobrászművész készítette és 1913. október 12-én leplezték le. Az október 6-i gyásznap és a centenárium alkalmából a településen egyhetes programsorozattal emlékeznek a mártír miniszterelnökre. Részletek a kezdőlapon.
Márton vesszeje
2013.11.07.

Márton napi vigasságokra invitálja az érdeklődőket a Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár. Az évtizedes hagyományokkal büszkélkedő rendezvényen az idén sem maradhat el az újboros hordó csapra verése, a "Márton vesszeje" elnevezésű tréfás vetélkedő, tollfosztó és csűrdöngölő. A kulináris élvezetekből is kivehetik részüket a látogatók: lilahagymás libazsíros kenyér, libapörcös törtburgonya, rétesek sokfélesége és újbor lesz a terítéken.
HOZZ EGY MESÉT!
2013.09.17.

Ismét mesemondással, mesehallgatással ünnepeljük BENEDEK APÓ születésnapját, a MAGYAR NÉPMESE NAPJÁT szeptember 30-án 15:00 órai kezdettel a Batthyány Lajos Művelődési Házban.Részletek a honlapon és a plakátokon. VÁRUNK!
Itthon vagy - Magyarország szeretlek!
2013.09.17.

Itthon vagy-Magyarország szeretlek! programsorozat részeként SZÜRETI VIGADALMAT rendezünk Ikerváron.
Időpont: 2013. szeptember 28-29.
Részletek a plakátokon.
Pásti József ÁMK ig. ballagási beszéde
2013.06.15.

2013. június 14-én a 8. osztályosok mellett az Ikervári ÁMK-t is búcsúztatta Pásti József főigazgató. A ballagási beszédITT OLVASHATÓ
Ölelkező Rába-völgye
2013.06.02.

XXIII. alkalommal rendezi meg a Batthyány Lajos Művelődési Ház az Ikervári napokat. A kétnapos ünnepre 2013. június 29-én és 30-án kerül sor. Az első napon a SZÉLNAP programjaira, míg második napon vasárnap az eltérő COOL-túrák találkozására invitáljuk az érdeklődőket. A részletes program június 7-től olvasható honlapunkon. Az Ikervári Ikertalálkozó a jövőben két évenként (tehát legközelebb 2014-ben) kerül megrendezésre.
Batthyány Művelődési Ház
2013.02.09.

Elkészült és véglegessé vált a Batthyány Lajos Művelődési Ház 2013-as évre szóló rendezvénynaptára. Az ajánló a művelődési ház művelődő közösségeinek hívógatója is. Várunk, válassz!
Ikervári kulturális ajánló - ITT
206 éve született Batthyány Lajos
2013.02.10.

Születésének 206. évfordulóján
Batthyány Lajosra a mártír miniszterelnökre emlékeztünk a gróf egykori lakóhelyén Ikerváron. Batthyány Lajos emléke- Mária Rádió műsora
KABARÉ
2013.01.05.

Masteroff-Kander- Ebb: KABARÉ c. világhírű musicallel kezdődik az újév a Blaha bérleteseinknek. Ikervári ÁMK Batthyány Lajos Művelődési Ház színházbarátai 2013. 02.09-én tekinthetik meg a nagysikerű produkciót a soproni Petőfi Színházban. A színházbusz 17:00-kor indul a művelődési háztól. Jó szórakozást kívánunk!
HOZZ EGY MESÉT!
2011.09.27.

A Magyar Mese Napján (Benedek Elek születésnapja) szeptember 30-án 15:00-tól folyton-folyvást meséket olvasunk és hallgatunk a Batthyány Emlékházban. Hozd el kedvenc magyar mesédet, és ha kedved van, beülhetsz a mesemondó székbe! Várunk!!!
Állami átvétel
2012.12.19.

Alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele miatt, és a vonatkozó törvény megsemmisítéséhez kéri az országgyűlési képviselők segítségét - közölte Mendrey László, a PDSZ elnöke.